Bộ máy tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

Bộ máy tổ chức

1. Ban Giám đốc Trung tâm

Bộ máy tổ chức

Giám đốc Trung tâm: PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: Đối ngoại, tổ chức nhân sự, thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ viên chức, phát triển đội ngũ. Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển trung tâm theo hướng phát triển của Trường và từng bước nâng cao chất lượng.

- Phụ trách công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo.

- Phụ trách hoạt động giảng dạy thực hành, thực tập của HSSV tại Trung tâm.

- Quản lý và chịu tránh nhiệm theo dõi việc bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, tài sản, cơ sở vật chất của Trung tâm.

- Xây dựng và kiểm soát định mức vật tư phục vụ cho đào tạo.

- Trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động đào tạo ngắn hạn và thực tập kết hợp với sản xuất.

- Triển khai đào tạo các lớp ngắn hạn, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho các đối tượng có nhu cầu trong lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật Hàn và Sửa chữa máy công cụ.

- Phụ trách quản lý 3 bộ môn: TH nghề cơ khí, TH nghề hàn, TH nghề nguội sửa chữa.

- Email: nguyenhongson@haui.edu.vn

Bộ máy tổ chức

Phó Giám đốc Trung tâm: TS. Vũ Văn Duy

- Phụ trách quản lý và triển khai hoạt động giảng dạy của Trung tâm theo kế hoạch và tiến độ đào tạo.

- Quản lý Chương trình đào tạo, Giáo trình, đề cương bài giảng các học phần thuộc Trung tâm.

- Phụ trách các hoạt động về khoa học công nghệ, công tác thi Giáo viên dạy giỏi, thi tay nghề.

- Phụ trách giải quyết các yêu cầu, đề nghị, khen thưởng, kỷ luật của sinh viên.

- Phụ trách hoạt động 5S, ISO, kiểm định chất lượng, an toàn và vệ sinh lao động.

- Phụ trách hoạt động phong trào văn nghệ, thể thao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

- Phụ trách và quản lý bộ môn Lý thuyết.

- Điện thoại: 0912.033.288

- Email: duyvu@haui.edu.vn

2. Chủ tịch Công đoàn Bộ phận

Đ/c: Vũ Đình Cứu.

Điện thoại: 0988.866.206

3. Bí thư Liên chi đoàn

Đ/c Đặng Xuân Thao.

Điện thoại: 0936.461.686

4. Giáo vụ Trung tâm

Đ/c Phạm Thị Thảo.

Điện thoại: 0917.759.069

5. Trưởng các Bộ môn

TT

Bộ môn

Họ và tên

Điện thoại

1

Lý thuyết

Nguyễn Nhật Minh

0904.373.720

2

Thực hành nghề Cơ khí

Hoàng Xuân Thịnh

0980.304.223

3

Thực hành nghề Nguội-Sửa chữa

Đặng Xuân Thao

0936.461.686

4

Thực hành nghề Hàn

Nguyễn Trường Giang

0904.147.461