Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Cơ khí

Nhà B7 - Cơ sở 2 - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

phường Tây Tựu – quận Bắc Từ Liêm – T.P Hà Nội.

ĐT: 0243.7655.402

Email: ttcokhi@haui.edu.vn

Nội dung đã đưa khác: