Giới thiệu

Tin tiêu điểm

Lịch thực hành tuần 3 năm học 2020-2021 - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 3 năm học 2020-2021 - Trung tâm Cơ khí

Thứ Sáu, 14:54 18/09/2020
Lịch thực hành tuần 2 năm học 2020-2021 (Từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 09 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 2 năm học 2020-2021 (Từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 09 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Thứ Hai, 13:58 14/09/2020
Lịch thực hành tuần 1 năm học 2020-2021 (Từ ngày 07 đến ngày 13 tháng 09 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 1 năm học 2020-2021 (Từ ngày 07 đến ngày 13 tháng 09 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Thứ Bảy, 11:59 05/09/2020
Lịch thực hành tuần 02 (Từ ngày 24 tháng 08 đến ngày 30 tháng 08 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 02 (Từ ngày 24 tháng 08 đến ngày 30 tháng 08 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Thứ Sáu, 14:33 21/08/2020
Lịch thực hành tuần 01 (Từ ngày 17 tháng 08 đến ngày 23 tháng 08 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 01 (Từ ngày 17 tháng 08 đến ngày 23 tháng 08 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Thứ Sáu, 14:22 21/08/2020
Lịch thực hành tuần 52 (Từ ngày 10 tháng 08 đến ngày 16 tháng 08 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 52 (Từ ngày 10 tháng 08 đến ngày 16 tháng 08 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Thứ Sáu, 14:19 21/08/2020
Lịch thực hành tuần 51 (Từ ngày 03 tháng 08 đến ngày 09 tháng 08 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 51 (Từ ngày 03 tháng 08 đến ngày 09 tháng 08 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Thứ Bảy, 18:14 01/08/2020
Nâng cao công tác phòng chống dịch COVID-19

Nâng cao công tác phòng chống dịch COVID-19

Thứ Ba, 09:40 28/07/2020
Lịch học, thi thực hành tuần 50 (Từ ngày 27 tháng 07 đến ngày 02 tháng 08 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Lịch học, thi thực hành tuần 50 (Từ ngày 27 tháng 07 đến ngày 02 tháng 08 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Thứ Hai, 08:39 27/07/2020
Đánh giá cấp đơn vị và nghiệm thu sản phẩm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường ‘‘Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị cấp, thu và bó niêm phong kẹp chì tự động cho máy khắc niêm nhựa 6 ngạnh”. Chủ nhiệm đề tài – TS. Nguyễn Hồng Sơn.

Đánh giá cấp đơn vị và nghiệm thu sản phẩm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường ‘‘Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị cấp, thu và bó niêm phong kẹp chì tự động cho máy khắc niêm nhựa 6 ngạnh”. Chủ nhiệm đề tài – TS. Nguyễn Hồng Sơn.

Thứ Sáu, 14:34 24/07/2020

Video giới thiệu

Giới thiệu chung

Tiền thân là khối đào tạo kỹ năng thực hành của ngành cơ khí gắn liền với lịch sử phát triển Nhà trường, Trung tâm Cơ khí là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được thành lập ngày 01 tháng 03 năm 2010 theo Quyết định số 85/QĐ – ĐHCN HN trên cơ sở sáp nhập các bộ phận (Bộ phận thực hành của khoa Cơ khí, Trung tâm Bảo trì và khai thác thiết bị cơ khí và cả Trung tâm Việt - Hàn sau này)...Xem tiếp

Quản lý đào tạo:

Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Cơ khí.

Đào tạo:

1. Giảng dạy Lý thuyết, Thực hành một số học phần (môn học) bậc Cao đẳng, các ngành:

- Công nghệ kỹ thuật Cơ khí.

- Công nghệ Chế tạo máy.

- Cơ điện tử.

- Cắt gọt kim loại.

- Công nghệ Ô tô.

2. Giảng dạy thực hành một số học phần (môn học) bậc Đại học, các ngành:

- Công nghệ kỹ thuật Cơ khí.

- Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử.

- Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp.

- Công nghệ kỹ thuật Ô tô.

- Công nghệ kỹ thuật Nhiệt.

3. Đào tạo ngắn hạn (theo nhu cầu của người học)

+ Cắt gọt kim loại (Tiện, Phay…)

+ Sửa chữa máy công cụ

+ Nguội chế tạo

+ Chế tạo khuôn mẫu

+ CNC (Phay CNC, Tiện CNC, Cắt dây, Xung điện)