Giới thiệu

Giới thiệu chung

Tiền thân là khối đào tạo kỹ năng thực hành của ngành cơ khí gắn liền với lịch sử phát triển Nhà trường, Trung tâm Cơ khí là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được thành lập ngày 01 tháng 03 năm 2010 theo Quyết định số 85/QĐ – ĐHCN HN trên cơ sở sáp nhập các bộ phận (Bộ phận thực hành của khoa Cơ khí, Trung tâm Bảo trì và khai thác thiết bị cơ khí và cả Trung tâm Việt - Hàn sau này)...Xem tiếp

Quản lý đào tạo:

Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Cơ khí.

Đào tạo:

1. Giảng dạy Lý thuyết, Thực hành một số học phần (môn học) bậc Cao đẳng, các ngành:

- Công nghệ kỹ thuật Cơ khí.

- Công nghệ Chế tạo máy.

- Cơ điện tử.

- Cắt gọt kim loại.

- Công nghệ Ô tô.

2. Giảng dạy thực hành một số học phần (môn học) bậc Đại học, các ngành:

- Công nghệ kỹ thuật Cơ khí.

- Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử.

- Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp.

- Công nghệ kỹ thuật Ô tô.

- Công nghệ kỹ thuật Nhiệt.

3. Đào tạo ngắn hạn (theo nhu cầu của người học)

+ Cắt gọt kim loại (Tiện, Phay…)

+ Sửa chữa máy công cụ

+ Nguội chế tạo

+ Chế tạo khuôn mẫu

+ CNC (Phay CNC, Tiện CNC, Cắt dây, Xung điện)