Thông tin chung

Giới thiệu chung

Trung tâm Cơ khí trường Đại học Công nghiệp được thành lập ngày 01 tháng 03 năm 2010 trên cơ sở trung tâm sửa chữa bảo trì thiết bị công nghiệp và một bộ phận đào tạo giáo dục chuyên nghiệp của khoa Cơ khí (TCCN& Đào tạo nghề) thực hiện nhiệm vụ đào tạo và cung cấp dịch vụ về cơ khí thuộc lĩnh vực đào tạo TCCN và đào tạo nghề thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của nhà nước và theo quy chế hoạt động của nhà trường.

Hiện nay, Trung tâm Cơ khí có đội ngũ cán bộ, giáo viên đầy đủ trình độ, khả năng và kinh nghiệm thực hiện tốt việc đào tạo các hệ: trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề và trung cấp nghề. Trung tâm Cơ khí luôn luôn tích cực xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng viên, xây dựng các chương trình, viết giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập của học sinh. Đồng thời Trung tâm luôn duy trì mối quan hệ với các doanh nghiệp sử dụng lao động để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng được yêu cầu công việc của các doanh nghiệp.

Học sinh tốt nghiệp trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đang được xã hội đánh giá cao, trong đó học sinh được đào tạo ở bộ môn thực hành khoa Cơ khí và trung tâm sửa chữa được đánh giá cao về chất lượng đào tạo. Điều đó được khẳng định khi học sinh ra trường, đi làm đều đáp ứng tốt về trình độ chuyên môn, tay nghề và thích ứng với sự phát triển ngày càng cao của xã hội.

* Các ngành nghề đào tạo

- Trung cấp chuyên nghiệp

+ Cơ khí chế tạo

+ Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí

- Cao đẳng nghề

+ Cắt gọt kim loại

+ Sửa chữa máy công cụ

+ Nguội chế tạo

- Trung cấp nghề

+ Cắt gọt kim loại

+ Sửa chữa máy công cụ

+ Nguội chế tạo

- Đào tạo ngắn hạn ( Theo yêu cầu người học )

+ Cắt gọt kim loại ( Tiện, Phay…)

+ Sửa chữa máy công cụ

+ Nguội chế tạo

+ Chế tạo khuôn mẫu

+ CNC ( Phay CNC, Tiện CNC, Cắt dây, Xung điện )