Tin tiêu điểm

Lịch thực hành tuần 13 năm học 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 13 năm học 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Chủ Nhật, 22:41 10/11/2019
Công ty TNHH Nissan Automotive Technology Viet Nam (NATV) - Tuyển dụng

Công ty TNHH Nissan Automotive Technology Viet Nam (NATV) - Tuyển dụng

Thứ Tư, 14:03 06/11/2019
Lịch thực hành tuần 12 năm học 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 12 năm học 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Thứ Hai, 10:31 04/11/2019
Hội thảo cơ hội thực tập, việc làm và Tuyển dụng - Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng

Hội thảo cơ hội thực tập, việc làm và Tuyển dụng - Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng

Thứ Bảy, 17:42 02/11/2019
Kế hoạch và danh sách sinh viên tham dự tuyển chọn ứng viên thi tay nghề thế giới 2021

Kế hoạch và danh sách sinh viên tham dự tuyển chọn ứng viên thi tay nghề thế giới 2021

Thứ Bảy, 17:16 02/11/2019

Các bài đã đăng

Lịch thực hành tuần 13 năm học 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 13 năm học 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Chủ Nhật, 22:41 10/11/2019
Lịch thực hành tuần 12 năm học 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 12 năm học 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Thứ Hai, 10:31 04/11/2019
Kế hoạch thi Tốt nghiệp của Cao đẳng K19

Kế hoạch thi Tốt nghiệp của Cao đẳng K19

Thứ Năm, 16:13 31/10/2019
Lịch thực hành tuần 11năm học 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 11năm học 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Thứ Hai, 07:13 28/10/2019
Lịch thực hành tuần 10 năm học 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 10 năm học 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Thứ Hai, 06:14 21/10/2019
Lịch thực hành tuần 05 năm hoc 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 05 năm hoc 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Thứ Hai, 10:01 16/09/2019
Lịch thực hành tuần 04 năm hoc 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 04 năm hoc 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Thứ Hai, 09:57 16/09/2019
Lịch thực hành tuần 03 năm học 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 03 năm học 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Thứ Ba, 06:29 03/09/2019
Lịch thực hành tuần 02 năm học 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 02 năm học 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Chủ Nhật, 17:16 25/08/2019
Lịch thực hành tuần 01 (Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 08 năm 2019) - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 01 (Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 08 năm 2019) - Trung tâm Cơ khí

Thứ Ba, 14:31 20/08/2019

Video giới thiệu