Lịch thực hành tuần 08 năm học 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 08 (từ ngày 07 đến ngày 13 tháng 10 năm 2019)

  • Thứ Sáu, 16:31 04/10/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Lịch thực hành tuần 42 (Từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 06 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 42 (Từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 06 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Thứ Bảy, 18:04 30/05/2020
Lịch thực hành tuần 41 năm học 2019-2020 (Từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020)- Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 41 năm học 2019-2020 (Từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020)- Trung tâm Cơ khí

Thứ Bảy, 09:19 23/05/2020
Công ty TNHH cơ khí Đồng Nhẫn - Tuyển dụng

Công ty TNHH cơ khí Đồng Nhẫn - Tuyển dụng

Thứ Sáu, 16:15 15/05/2020
Công ty TNHH HALO MOLD TECH - Tuyển dụng

Công ty TNHH HALO MOLD TECH - Tuyển dụng

Thứ Sáu, 16:04 15/05/2020
Lịch thực hành tuần 40 năm học 2019-2020 (Từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 05) - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 40 năm học 2019-2020 (Từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 05) - Trung tâm Cơ khí

Thứ Sáu, 15:54 15/05/2020

Các bài đã đăng

Lịch thực hành tuần 42 (Từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 06 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 42 (Từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 06 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Thứ Bảy, 18:04 30/05/2020
Lịch thực hành tuần 41 năm học 2019-2020 (Từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020)- Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 41 năm học 2019-2020 (Từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020)- Trung tâm Cơ khí

Thứ Bảy, 09:19 23/05/2020
Lịch thực hành tuần 40 năm học 2019-2020 (Từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 05) - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 40 năm học 2019-2020 (Từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 05) - Trung tâm Cơ khí

Thứ Sáu, 15:54 15/05/2020
Lịch thực hành tuần 39 năm học 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 39 năm học 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Chủ Nhật, 23:40 10/05/2020
Lịch thực hành tuần 38 năm học 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 38 năm học 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Thứ Bảy, 11:20 02/05/2020
Lịch thực hành tuần 07 năm học 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 07 năm học 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Thứ Sáu, 16:25 04/10/2019
Lịch thực hành tuần 06 năm học 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 06 năm học 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Chủ Nhật, 22:34 22/09/2019
Lịch thực hành tuần 05 năm hoc 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 05 năm hoc 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Thứ Hai, 10:01 16/09/2019
Lịch thực hành tuần 04 năm hoc 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 04 năm hoc 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Thứ Hai, 09:57 16/09/2019
Lịch thực hành tuần 03 năm học 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 03 năm học 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Thứ Ba, 06:29 03/09/2019

Video giới thiệu