Tin tiêu điểm

Trung tâm Cơ khí chào tân sinh viên - Khóa 23

Trung tâm Cơ khí chào tân sinh viên - Khóa 23

Thứ Tư, 16:34 27/10/2021
Kế hoạch đánh giá chuẩn đầu ra kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (theo phương thức trực tuyến) - tháng 08/2021

Kế hoạch đánh giá chuẩn đầu ra kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (theo phương thức trực tuyến) - tháng 08/2021

Thứ Tư, 17:53 04/08/2021
Lịch thực hành tuần 35 năm học 2020-2021 _ Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 35 năm học 2020-2021 _ Trung tâm Cơ khí

Thứ Năm, 15:53 29/04/2021
Công ty TNHH Dụng cụ Công nghiệp HTV - Tuyển dụng

Công ty TNHH Dụng cụ Công nghiệp HTV - Tuyển dụng

Thứ Tư, 10:58 28/04/2021
Lịch thực hành tuần 34 năm học 2020-2021 _ Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 34 năm học 2020-2021 _ Trung tâm Cơ khí

Thứ Sáu, 14:16 23/04/2021

Các bài đã đăng

Lịch thực hành tuần 35 năm học 2020-2021 _ Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 35 năm học 2020-2021 _ Trung tâm Cơ khí

Thứ Năm, 15:53 29/04/2021
Lịch thực hành tuần 34 năm học 2020-2021 _ Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 34 năm học 2020-2021 _ Trung tâm Cơ khí

Thứ Sáu, 14:16 23/04/2021
Lịch thực hành tuần 33 năm học 2020-2021 _ Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 33 năm học 2020-2021 _ Trung tâm Cơ khí

Chủ Nhật, 16:18 18/04/2021
Lịch thực hành tuần 32 năm học 2020-2021 _ Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 32 năm học 2020-2021 _ Trung tâm Cơ khí

Thứ Sáu, 15:37 09/04/2021
Lịch thực hành tuần 31 năm học 2020-2021 _ Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 31 năm học 2020-2021 _ Trung tâm Cơ khí

Chủ Nhật, 09:02 04/04/2021
Lịch thực hành tuần 13 năm học 2020-2021 _ Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 13 năm học 2020-2021 _ Trung tâm Cơ khí

Thứ Sáu, 16:53 04/12/2020
Lịch thực hành tuần 12 năm học 2020-2021 _ Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 12 năm học 2020-2021 _ Trung tâm Cơ khí

Thứ Bảy, 21:10 21/11/2020
Lịch thực hành tuần 11 năm học 2020-2021 _ Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 11 năm học 2020-2021 _ Trung tâm Cơ khí

Thứ Sáu, 16:39 13/11/2020
Lịch thực hành tuần 10 năm học 2020-2021 _ Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 10 năm học 2020-2021 _ Trung tâm Cơ khí

Thứ Sáu, 14:44 06/11/2020
Lịch thực hành tuần 09 năm học 2020-2021 _ Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 09 năm học 2020-2021 _ Trung tâm Cơ khí

Thứ Sáu, 14:36 30/10/2020

Video giới thiệu