Lịch thực hành tuần 41 năm học 2019-2020 (Từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020)- Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 41 (Từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 05 năm 2020)-Chi tiết

  • Thứ Bảy, 09:19 23/05/2020

Tags:

Tin tiêu điểm

Lịch thực hành tuần 46 (Từ ngày 29 tháng 06 đến ngày 05 tháng 07 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 46 (Từ ngày 29 tháng 06 đến ngày 05 tháng 07 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Thứ Sáu, 14:23 26/06/2020
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại POTEK - Tuyển dụng

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại POTEK - Tuyển dụng

Thứ Năm, 14:42 25/06/2020
Lịch thực hành tuần 45 (Từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 06 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 45 (Từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 06 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Thứ Sáu, 14:06 19/06/2020

Hội đồng đánh giá cấp đơn vị và nghiệm thu sản phẩm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường ‘‘Nghiên cứu và chế tạo máy tách hạt từ bông hạt Chia (Salvia)”. Chủ nhiệm đề tài – ThS. Hoàng Xuân Thịnh.

Thứ Năm, 08:56 18/06/2020
Kế hoạch Họp Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn các lớp tại Hà Nội năm học 2019-2020.

Kế hoạch Họp Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn các lớp tại Hà Nội năm học 2019-2020.

Thứ Hai, 16:04 15/06/2020

Các bài đã đăng

Lịch thực hành tuần 46 (Từ ngày 29 tháng 06 đến ngày 05 tháng 07 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 46 (Từ ngày 29 tháng 06 đến ngày 05 tháng 07 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Thứ Sáu, 14:23 26/06/2020
Lịch thực hành tuần 45 (Từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 06 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 45 (Từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 06 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Thứ Sáu, 14:06 19/06/2020
Lịch thực hành tuần 44 (Từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 06 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 44 (Từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 06 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Chủ Nhật, 18:02 14/06/2020
Lịch thực hành tuần 43 (Từ ngày 08 đến ngày 14 tháng 06 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 43 (Từ ngày 08 đến ngày 14 tháng 06 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Thứ Bảy, 16:17 06/06/2020
Lịch thực hành tuần 42 (Từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 06 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 42 (Từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 06 năm 2020) - Trung tâm Cơ khí

Thứ Bảy, 18:04 30/05/2020
Lịch thực hành tuần 40 năm học 2019-2020 (Từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 05) - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 40 năm học 2019-2020 (Từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 05) - Trung tâm Cơ khí

Thứ Sáu, 15:54 15/05/2020
Lịch thực hành tuần 39 năm học 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 39 năm học 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Chủ Nhật, 23:40 10/05/2020
Lịch thực hành tuần 38 năm học 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 38 năm học 2019-2020 - Trung tâm Cơ khí

Thứ Bảy, 11:20 02/05/2020
Kế hoạch dạy học từ ngày 20 tháng 04 đến ngày 03 tháng 05 năm 2020 - Trung tâm Cơ khí

Kế hoạch dạy học từ ngày 20 tháng 04 đến ngày 03 tháng 05 năm 2020 - Trung tâm Cơ khí

Chủ Nhật, 17:34 19/04/2020
Kế hoạch dạy học từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 4 năm 2020 - Trung tâm Cơ khí

Kế hoạch dạy học từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 4 năm 2020 - Trung tâm Cơ khí

Thứ Hai, 10:42 13/04/2020

Video giới thiệu