Bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

Thời gian 8h00, thứ 6, ngày 18 tháng 10 năm 2019 tại tầng 5 - Thư viện - Cơ sở 2.

Bế giảng và trao Bằng cho sinh viên Cao đẳng - Tốt nghiệp tháng 9 năm 2019

  • Thứ Ba, 11:44 15/10/2019

Tags: