Kế hoạch đánh giá chuẩn đầu ra kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (theo phương thức trực tuyến) - tháng 08/2021

Nhà trường triển khai tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo phương thức trực tuyến.
- Đối tượng: Sinh viên đại học K12 và sinh viên Đại học, Cao đẳng đã hoàn thành chương trình đào tạo Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin tại Đại học Công nghiệp Hà Nội.
- Thời gian đăng ký: Từ ngày 05/08/2021 đến ngày 18/08/2021.
(Sinh viên không phải nộp lệ phí cho kỳ thi trực tuyến này)

Thông tin chi tiết:

1. Kế hoạch

2. Hướng dẫn

  • Thứ Tư, 17:53 04/08/2021

Tags: