LEAN Introduction (Giới thiệu phương pháp sản xuất tinh gọn). Thời gian: 9-11h thứ 7, ngày 09/10/2021 - Trực tuyến.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp cùng Công ty TNHH Gentherm Việt Nam, ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐHSPKT Hưng Yên tổ chức chương trình hướng nghiệp với chủ đề "LEAN Introduction - Giới thiệu phương pháp sản xuất tinh gọn" nhằm cung cấp những kiến thức thực tế trong sản xuất cho sinh viên ở tất cả các chuyên ngành.

Kinh phí: miễn phí.

Thời gian: 9-11h thứ 7, ngày 09/10/2021.

Hình thức: trực tuyến qua nền tảng Microsoft Teams.

Sinh viên/giảng viên quan tâm đăng kí trực tiếp tại link sau:

https://bit.ly/GENTHERM hoặc

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2uAi_pqMh1sgkLENxo6N65xmsgN6pyq5zksZbe83j5Ai_Rw/viewform

Hạn đăng ký: Thứ 3 ngày 05/10/2021:

TT HTDN sẽ tổng hợp gửi Gentherm Việt Nam, sau đó Gentherm Việt Nam sẽ gửi hướng dẫn tham gia chương trình vào địa chỉ email cá nhân của người đăng kí.

File đính kèm gồm:

1. Công văn giới thiệu chương trình của Gentherm Việt Nam

2. Kế hoạch tổ chức chương trình của Nhà trường.

  • Thứ Sáu, 08:30 01/10/2021

Tags: