Tin tiêu điểm

Lịch thực hành tuần 01 (Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 08 năm 2019) - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 01 (Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 08 năm 2019) - Trung tâm Cơ khí

Thứ Ba, 14:31 20/08/2019
Lịch thực hành tuần 52 (Từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 08 năm 2019) - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 52 (Từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 08 năm 2019) - Trung tâm Cơ khí

Thứ Sáu, 17:32 16/08/2019
Lịch thực hành tuần 34 năm học 2018 - 2019 (Từ 08/04 đến 14/04/2019) - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 34 năm học 2018 - 2019 (Từ 08/04 đến 14/04/2019) - Trung tâm Cơ khí

Thứ Sáu, 18:04 05/04/2019
Lịch thực hành tuần 34 năm học 2018-2019 (Từ 08/4 - 14/4/2019) - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 34 năm học 2018-2019 (Từ 08/4 - 14/4/2019) - Trung tâm Cơ khí

Thứ Sáu, 17:45 05/04/2019
HỘI NGHỊ KHOA HỌC CẤP TRUNG TÂM LẦN THỨ NHẤT

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CẤP TRUNG TÂM LẦN THỨ NHẤT

Thứ Sáu, 16:01 16/03/2018

Các bài đã đăng

Lịch thực hành tuần 01 (Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 08 năm 2019) - Trung tâm Cơ khí

Lịch thực hành tuần 01 (Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 08 năm 2019) - Trung tâm Cơ khí

Thứ Ba, 14:31 20/08/2019
Lịch thực hành tuần 12 (từ 1/12 đến 7/12/2014) Bộ môn THN Cơ khí

Lịch thực hành tuần 12 (từ 1/12 đến 7/12/2014) Bộ môn THN Cơ khí

Thứ Hai, 14:46 01/12/2014

Lịch thực hành tuần 11 (Từ 10/11-16/11/2014) Bộ môn THN Hàn

Thứ Hai, 07:44 10/11/2014

Lịch thực hành tuần 10 (Từ 10/11-16/11/2014) Bộ môn THN Cơ khí

Thứ Hai, 07:43 10/11/2014

Lịch học lại hệ TCCN -K58

Thứ Tư, 10:36 12/12/2012

Thông báo kế hoạch bế giảng TCCN - K57

Thứ Sáu, 09:49 07/09/2012

Lịch thi tốt nghiệp hệ TCCN - K57

Thứ Hai, 07:25 16/07/2012

Thông báo tuyển sinh hệ TCCN năm 2012

Thứ Năm, 11:08 21/06/2012

Thông báo kế hoạch bế giảng hệ TCCN - K55

Thứ Hai, 07:59 04/06/2012

Liên hệ thực tập hệ TCCN Khóa 57

Thứ Sáu, 13:40 06/04/2012

Video giới thiệu