Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thực hành nghề cho giáo viên dạy nghề tỉnh Vĩnh Phúc

Thực hiện Kế hoạch số 236/KH-ĐHCN ngày 30 tháng 09 năm 2019 - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Cơ khí đã tổ chức đào tạo kỹ năng thực hành nghề cho giáo viên dạy nghề tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019, đối với 02 nghề: Hàn; Cắt gọt kim loại.

Quá trình đào tạo được thực hiện chặt chẽ theo quy trình PDCA (Plan – Do – Check – Act). Trong đó, Trung tâm đã tổ chức đánh giá năng lực giáo viên trước và sau khóa học, hỏi ý kiến người học về chương trình đào tạo, phương pháp tổ chức lớp học… để cải tiến chu trình nhằm đảm bảo khóa học đạt được mục tiêu đề ra.

Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thực hành nghề cho giáo viên dạy nghề tỉnh Vĩnh Phúc

Khai giảng khóa đào tạo (Nghề Hàn, nghề Cắt gọt kim loại)

Thời gian đào tạo: Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 1/11/2019 tại Xưởng thực hành Trung tâm Cơ khí – Cơ sở 2 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội – Phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Trung tâm đã bố trí giảng viên, phối hợp với các đơn vị trong Trường để chuẩn bị vật tư, trang thiết bị và các điều kiện hỗ trợ khác nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất đối với khóa học.

  • Thứ Năm, 14:40 17/10/2019

Tags: