HỘI NGHỊ KHOA HỌC CẤP TRUNG TÂM LẦN THỨ NHẤT

Chiều ngày 11/03/2018, Trung tâm Cơ Khí đã tổ chức “ Hội nghị khoa học lần thứ nhất” năm học 2017 - 2018. Đây là hội nghị thường niên do trung tâm tổ chức nhằm nâng cao các hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên trong trung tâm.

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CẤP TRUNG TÂM LẦN THỨ NHẤT

TS. Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm phát biểu tại hội nghị

Hội nghị khoa học được tổ chức với sự tham gia đầy đủ của các cán bộ, giảng viên trong trung tâm. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, TS. Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Trung Tâm cho rằng, hoạt động nghiên cứu khoa học gắn liền với công tác giảng dạy. Đây là nhiệm vụ của mỗi giảng viên, nhằm tạo diễn đàn để các cán bộ giảng viên công bố kết quả nghiên cứu, trao đổi học thuật, chia sẻ nghiên cứu của mình cho các đồng nghiệp, từng bước nâng cao năng lực trong nghiên cứu khoa học để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng chuyên môn và giảng dạy trong trung tâm và nhà trường.

Với 12 báo cáo khoa học cho thấy, các giảng viên đã nhìn nhận nghiêm túc về vấn đề nghiên cứu khoa học, được đánh giá tích cực, gắn liền với thực tế và có tính ứng dụng cao.

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CẤP TRUNG TÂM LẦN THỨ NHẤT

Hội nghị nghe báo cáo khoa học của giảng viên Vũ Văn Khiêm

Sau hội nghị khoa học cấp Trung Tâm lần thứ nhất, ban giám đốc trung tâm cũng như toàn thể cán bộ giảng viên trong trung tâm đã nhìn nhận và đưa ra một số giải pháp để hội nghị khoa học cấp trung tâm lần thứ 2 dự kiến tổ chức vào tháng 6/2018 tới chất lượng hơn.

  • Thứ Sáu, 16:01 16/03/2018

Tags: