Trung tâm Cơ khí tổ chức Hội nghị công chức viên chức - năm 2019

Thực hiện kế hoạch số 202/KH-ĐHCNHN ngày 30 tháng 08 năm 2019 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, về việc Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức người lao động, vào hồi 8h00 ngày 15 tháng 09 năm 2019 Trung tâm Cơ khí tổ chức Hội nghị Công chức – viên chức với mục đích:

  • Phát huy dân chủ, tập hợp sức mạnh tập thể trong xây dựng, triển khai thực hiện nhiệm vụ.
  • Tổng kết, đánh giá thực hiện nhiệm vụ của đơn vị năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí đại diện Ban giám hiệu, Công đoàn Trường:

1. TS. Nguyễn Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng.

2. TS. Nguyễn Thị Hồng Nga – Phó Chủ tịch Công đoàn Trường.

Về phía Trung tâm Cơ khí có đồng chí: TS. Nguyễn Hồng Sơn – Giám đốc Trung tâm cùng toàn thể các thầy, cô giáo thuộc Trung tâm Cơ khí.

Trung tâm Cơ khí tổ chức Hội nghị công chức viên chức - năm 2019

Trung tâm Cơ khí tổ chức hội nghị

Đ/c Nguyễn Hồng Sơn thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của đơn vị.

Trung tâm Cơ khí tổ chức Hội nghị công chức viên chức - năm 2019

Đ/c Nguyễn Hồng Sơn thông qua dự thảo báo cáo của đơn vị

Đ/c Vũ Đình Cứu đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Nhà trường, đồng thời thông qua dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2019-2020.

Trung tâm Cơ khí tổ chức Hội nghị công chức viên chức - năm 2019

Đ/c Vũ Đình Cứu thông qua quy chế nội bộ

Hội nghị đã được nghe các tham luận nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hiện nền nếp trong quản lý, đào tạo tại Trung tâm.

Tiếp đó, Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến về Báo cáo của đơn vị; quy chế chi tiêu nội bộ.

Toàn thể công chức – viên chức trong đơn vị đã được nghe các ý kiến chỉ đạo của các đại biểu nhằm khắc phục những hạn chế trong năm học 2018-2019 và nêu các yêu cầu, mục tiêu trong năm học 2019 – 2020.

Hội nghị đã kết thúc sau khi bầu đại biểu đi dự Hội nghị công chức viên chức cấp Trường.

  • Thứ Ba, 09:59 01/10/2019

Tags: