Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc - Tuyển dụng

Yêu cầu: Trình độ Cao đẳng chuyên ngành Cơ khí, ... Số lượng: 30 vị trí việc làm.
Thu nhập: 150 triệu đồng đến 180 triệu đồng/năm
Địa điểm làm việc: Hải Phòng; Quảng Ninh; Hải Dương; Thanh Hóa; Ninh Bình.
Thời hạn nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 15 tháng 03 năm 2022.
Thông tin chi tiết tại đây

  • Thứ Hai, 16:09 14/03/2022

Tags: