Thông tin tuyển dụng

Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Ngày hội việc làm thường niên năm 2021 không thể tổ chức vào dịp sinh viên tốt nghiệp. Nhà trường đã triển khai Thông báo số 97/TB-ĐHCN ngày 25/5/2021 về việc hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp, đến ngày 11/6/2021 đã nhận được 63 thông báo tuyển dụng của doanh nghiệp với hơn 6500 cơ hội việc làm cho sinh viên.

- Xem thông tin về Doanh nghiệp tuyển dụng: https://cpa.haui.edu.vn/vn/thong-bao/thong-bao-trien-khai-thong-tin-tuyen-dung-cua-doanh-nghiep-den-sinh-vien/2541

- Sinh viên đăng ký tuyển dụng theo link : http://bit.ly/SVdangkyungtuyen

Chúc các em sinh viên, tân cử nhân tìm kiếm, lựa chọn được việc làm phù hợp!

  • Thứ Sáu, 16:35 11/06/2021

Tags: